Kogan Gallery Paris 2013, Jan.

Kasza Gábor, kortárs fotográfus kiállítása a párizsi Kogan Gallery-ben

2013. 3. 3.

Vannak olyan váratlan helyzetek, amikor az utópia valósággá válik. Ez történt a realitást irreálissal ötvöző fotók készítőjével, Kasza Gáborral is. Mert mi másnak tarthatnánk napjaink Párizsában, mint utópiának azt a reményt, hogy az utcáról  betoppanó magyar művésznek kiállítást ajánljon egy galériás. Márpedig  ez történt az ösztöndíjjal Párizsban tartózkodó Kasza Gáborral, amikor egy szép tavaszi napon séta közben egy kívülről érdekesnek ígérkező kiállítás arra késztette, hogy belépjen a Kogan Gallery ajtaján.

Alig nyolc hónappal később pedig egyéni kiállítása nyílt a galériában. Kivitelezésében azután  nemcsak a galéria tulajdonosai és a művész, de a párizsi Magyar Intézet is meghatározó szerepet játszott.

A kiállítás az « Imagine » címet kapta, és anyagát a budapesti Mai Manó Házban 2011-ben bemutatott  « Y » – sorozatból   összeállított válogatás alkotja. Az együttműködés  még a legnyitottabb, legmegértőbb galériás esetében is  némi kompromisszumot kíván a művésztől, hiszen nem ugyanazok a szempontok vezérlik őket. A Kasza Gábornak nem tetsző cím mellett a kiválasztásra került képekben is különböztek a vélemények.  Igy például a  Magyar Intézet korábbi csoportos   kiállításába bekerült fotók, művészi szempontból bármilyen jók is, most nem láthatók. Kasza « Y »-sorozata ugyan a magyarországi kortárs viszonyoktól függetleníthető, egyetemes problémákat, gondolatokat vet fel, közülük azonban csak olyan darabok kerültek a galéria falaira, amelyek vizuális megjelenítésükben -  kerülve a kelet és közép-európai művészetre jellemző bús melankóliát – színvilágukkal, atmoszférájukkal,  hangulatukkal, a párizsi közönség számára is elfogadhatók, befogadhatók. A címváltoztatás némileg érzékenyebben érintette Kasza Gábort. Szerette volna megőrizni az « Y » – t, mivel az egyetlen betűbe sűrítve is sokat közöl munkájának lényegéről.

« Az Y,  ami egyebek mellett a elágazás, a kettéválás ősi szimbóluma, számomra a döntés előtt álló válságpontot  jelenti. Míg például a  reneszánsz korban az élet élvezete vagy az erkölcsösség közti választás lehetőségét jelentette, addig napjainkban olyan döntések előtt állunk, amelyektől  a fenntarthatóság, a  jövő generációkra öröklendő világunk sorsa függ. »

Kasza, ahogy maga is vallja, Jeff Wall és  Gregory Crewdsonnyomdokain járva, az úgynevezett  « staged » fotózásképviselője. Egyszerre drámai és lírai munkáin  a valóság és utópia keveredik :  valódi környezetben kitalált és gondosan megrendezett szituációkat  fotóz. Létező objektumokban maga által kigondolt, életben megavósított,  többnyire táncosok, színészek  által előadott performanszokat rögzít. Olyan  szürreális szituációkat  teremt, amelyek a valóságban nem léteznek, de létezhetnének.  A  téma vizuális megjelenítésének legapróbb részletekre kiterjedő elképzelése, és a hozzá kapcsolódó előkészítő munkafolyamat  éppoly fontos számára, mint maga  a fotózás.

« Többnyire a  hely szolgáltatja az ihletet, ahhoz gondolom ki részletekbe menő pontossággal a  történést, a szereplőket, a  « diszletet », a kellékeket, a « jelmezt ». A fotós tapasztalatát kell rendezői feladatokkal  ötvözniA megrendezettségbe azonban néha a véletlen is beleszólhat, akár  egy váratlanul előbukkanó napsütés alakjában, és ilyenkor egy soha meg nem ismételhető szituáció kerül a fotóra. »

Munkájához felhasználja ugyan a  modern technika  segítségét is, de sohasem készít montázst : képein mindig valóság, a  képzelet  valóra váltott szüleménye szerepel.

« A műteremben beállított képekből készített montázsnak nem lenne olyan kisugárzásamint a szereplők által ténylegesen átélt helyzetekben készült felvételeknek. »

Jól példázza ezt az a feszült atmoszférát sugárzó fotó, amelynek  keskeny betongerendákon végig menő, statikus pozícióba « dermedő »  szereplői valóban átélik az alattuk  tátongó két emeletnyi mélység  okozta, a néző számára is  jól átérezhető  félelmet.

Kasza Gábor munkái  sokféle műfajhoz kötődnek, színházhoz, mozgásművészethez, filmhez és nem utolsósorban a festészethez. Szinte valamennyi képéből kiragadhatnánk egy-egy, absztrakt  festményt idéző részletet,  ugyanakkor  a  történéseket ábrázolását a  hiperrealista festészet  visszafordításaként is felfoghatjuk.

A kiállítás egy hónapon keresztül, február 28-ig volt látogatható.

IMAGINE, from the series “Y”

Gallery Kogan

96 b, Rue Beaubourg, Párizs

Cserba Júlia

Comments are closed.